DHL (viết tắt của Dalsey, Hillblom và Lynn) là một công ty của Đức chuyên vận chuyển hàng hóa và cung cấp các giải pháp về logistics quốc tế và thực hiện hợp đồng tổ chức vận trù.

  • Phu phi xang dau dhl

Phụ phí xăng dầu DHL tháng 10/2021

Phụ phí xăng dầu DHL hay còn gọi là ...

27/07/2021|DHL|
Go to Top