Phụ phí xăng dầu Fedex hay còn gọi là phụ phí nhiên liệu Fedex (Fuel Surcharge).

Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho mọi dịch vụ FedEx Express®, trừ các dịch vụ FedEx International Express Freight® (IXF) và FedEx International Airport-to-Airport (ATA).

 Tuần Giá tuần Phụ phí
27 tháng chín, 2021 – 03 tháng mười, 2021 $1.996 20.00%
20 tháng chín, 2021 – 26 tháng chín, 2021 $1.91 19.50%
13 tháng chín, 2021 – 19 tháng chín, 2021 $1.927 19.50%
06 tháng chín, 2021 – 12 tháng chín, 2021 $1.842 18.50%
30 tháng tám, 2021 – 05 tháng chín, 2021 $1.735 17.00%
23 tháng tám, 2021 – 29 tháng tám, 2021 $1.819 17.50%
16 tháng tám, 2021 – 22 tháng tám, 2021 $1.832 17.50%
09 tháng tám, 2021 – 15 tháng tám, 2021 $1.918 18.50%
02 tháng tám, 2021 – 08 tháng tám, 2021 $1.842 17.50%
26 tháng bảy, 2021 – 01 tháng tám, 2021 $1.902 18.00%
19 tháng bảy, 2021 – 25 tháng bảy, 2021 $1.872 18.00%
12 tháng bảy, 2021 – 18 tháng bảy, 2021 $1.895 18.00%
05 tháng bảy, 2021 – 11 tháng bảy, 2021 $1.911 18.50%
28 tháng sáu, 2021 – 04 tháng bảy, 2021 $1.845 17.50%
21 tháng sáu, 2021 – 27 tháng sáu, 2021 $1.833 17.50%
14 tháng sáu, 2021 – 20 tháng sáu, 2021 $1.817 17.50%
07 tháng sáu, 2021 – 13 tháng sáu, 2021 $1.762 17.00%
31 tháng năm, 2021 – 06 tháng sáu, 2021 $1.732 17.00%

Phần trăm phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ FedEx Express® tuân theo điều chỉnh hàng tuần dựa trên giá giao ngay được công bố hàng tuần của U.S. Gulf Coast (USGC) cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene.

Phụ phí xăng dầu Fedex cho mỗi lô hàng được xác định dựa trên phí vận chuyển hàng hóa thuần và các phụ phí liên quan đến vận chuyển sau đây:

– Phí gửi hàng qua môi giới (Chọn nhà môi giới);
– Ngoài vùng giao hàng (ODA);
– Ngoài vùng nhận hàng (OPA);
– Phụ phí giao hàng đến nơi cư trú (RESI);
– Giao hàng vào Thứ Bảy (SDL); và
– Nhận hàng vào Thứ Bảy (SPU);
– Phụ phí xử lý bổ sung – Kích thước;
– Phụ phí xử lý bổ sung – Hàng hóa nặng;
– Phí hàng quá khổ;
– Phụ phí hàng không thể xếp chồng;
– Phụ phí chữ ký (ISR, DSR, ASR); và
– Phụ phí mùa cao điểm

Điều khoản và điều kiện

FedEx có quyền đánh giá phụ phí nhiên liệu và các phụ phí khác đối với lô hàng mà không cần báo trước. Chúng tôi có toàn quyền xác định số tiền và thời gian áp dụng mọi loại phụ phí. Qua việc gửi lô hàng đến FedEx, bạn đồng ý thanh toán các khoản phụ phí do FedEx xác định.